Ο ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΚΡΑΤΑΣ” διοικείται από 7μελές συμβούλιο με θητεία 2022-24:

Πρόεδρος:

Βλάχος Αντώνης

Αντιπρόεδρος:

Γερόλυμος Παναγιώτης

Γενικός Γραμματέας:

Τόλιος Γιάννης

Ειδικός Γραμματέας:

Ηλιοπούλου Μαρία

Ταμίας:

Κόγκος Θεοφάνης

Κοσμήτορας:

Δικαίου Κωνσταντίνα

Μέλος:

Ασημακόπουλος Μιχάλης